تصویب لوایح مد نظر دشمنان مشکلات اقتصادی ما را رفع نمی کند

رئیس شورای هیئت های مذهبی کشور گفت: نباید به لوایحی پرداخته شود که نه تنها سودی ندارد و شرایط را تغییر نخواهد داد و در واقع خودتحریمی است. به گزارش تدبیر نو؛ نوشاد نوشادی  اظهار داشت: پذیرفتن لوایحی که نه وزیر امورخارجه و نه شخص رئیس جمهور کشور تضمینی با پیوستن آن به این […]


واندا گالری
رز سئو
2 قدم
انجمن دندانپزشکی کودکان ایران
طرح تو
تفریحی 96
عقیق